Stanowisko Koalicji Równych Szans ws. strajku RON


Maj 21, 2018 Andrzej Słodyczka

Fundacja Wolontariat Równości jako organizacja członkowska Koalicji Równych szans podpisała stanowisko w przedmiocie strajku osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Treść oświadczenia dostępna jest tutaj.