Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń pojazdów/platform, grup zorganizowanych, stoisk w Miasteczku Równości i wydarzeń w ramach Tygodnia Równości 2019. Aby zgłosić się do poszczególnych kategorii, należy wypełnić umieszczony poniżej formularz. Na wszelkie pytania odpowie Osoba koordynująca zgłoszenia Tristan Woźniak – tristan.wozniak@paradarownosci.eu. Zgłoszenie […]
Ruszyła zbiórka crowdfundingowa na organizację Parady Równości 2019. Planowane wydatki, które wymagają nakładu finansowego to przede wszystkim zabezpieczenie marszu, materiały promocyjne oraz logistyczna obsługa wydarzenia. Jak zwykle przygotowałyśmy i przygotowaliśmy nagrody dla wspierających – w tym roku są to m.in. […]
Oświadczenie podmiotów organizujących Marsze i Paradę Równości w związku z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Lublinie o podtrzymaniu zakazu I Marszu Równości w Lublinie, nr sprawy I Ns 347/18. My, jako stowarzyszenia, fundacje i grupy nieformalne organizujące Marsze i Paradę Równości […]
Fundacja Wolontariat Równości jako organizacja członkowska Koalicji Równych szans podpisała stanowisko w przedmiocie strajku osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Treść oświadczenia dostępna jest tutaj.
Drogie Osoby! Parada Równości jest symbolem walki o prawa osób LGBTQIA+, ale nie zapominajmy, że jej fundament stanowi 13 postulatów, które dziś wydają się być jeszcze bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej. Prawa człowieka, prawa zwierząt, ochrona przed dyskryminacją i wykluczeniem, […]
Organizacja Parady Równości jest niezwykle skomplikowana. Samo wydarzenie trwa kilka godzin, ale żeby je zorganizować Fundacja Wolontariat Równości potrzebuje 10 miesięcy. To setki spotkań, kilkudziesięcioosobowy zespół wolontariacki i kilkadziesiąt organizacji, z którymi współpracujemy. Poznaj proces organizacji Parady Równości od podszewki! […]