Oświadczenie podmiotów organizujących Marsze i Paradę Równości w związku z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Lublinie o podtrzymaniu zakazu I Marszu Równości w Lublinie, nr sprawy I Ns 347/18. My, jako stowarzyszenia, fundacje i grupy nieformalne organizujące Marsze i Paradę Równości […]
Fundacja Wolontariat Równości jako organizacja członkowska Koalicji Równych szans podpisała stanowisko w przedmiocie strajku osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Treść oświadczenia dostępna jest tutaj.
Drogie Osoby! Parada Równości jest symbolem walki o prawa osób LGBTQIA+, ale nie zapominajmy, że jej fundament stanowi 13 postulatów, które dziś wydają się być jeszcze bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej. Prawa człowieka, prawa zwierząt, ochrona przed dyskryminacją i wykluczeniem, […]
Organizacja Parady Równości jest niezwykle skomplikowana. Samo wydarzenie trwa kilka godzin, ale żeby je zorganizować Fundacja Wolontariat Równości potrzebuje 10 miesięcy. To setki spotkań, kilkudziesięcioosobowy zespół wolontariacki i kilkadziesiąt organizacji, z którymi współpracujemy. Poznaj proces organizacji Parady Równości od podszewki! […]
Parada jest wspólnym krzykiem tłumu, który domaga się lepszej, bardziej otwartej i tolerancyjnej Polski. Jest kolektywną niezgodą na niesprawiedliwość, nierówności oraz łamanie praw człowieka i zwierząt. Jest sygnałem, że istniejemy i będziemy walczyć o swoje. To jeden dzień w roku, […]
Poza Paradą Równości w Polsce rok rocznie odbywa się też kilka innych marszów, których cele zazwyczaj są zbieżne z postulatami naszego wydarzenia. Poniżej zamieszczamy harmonogram marszów dla polskich miast. Łódź – 21 kwietnia – kliknij tutaj Kraków – 19 maja […]