Kontakt


Julia Maciocha
Prezeska Fundacji
Kontakt dla mediów

Mail: julia.maciocha@paradarownosci.eu

Helena Gil
Koordynacja wolontariatu

Mail:
helena.gil@paradarownosci.eu

Andrzej Słodyczka
Social Media
IT

Mail:
andrzej.slodyczka@paradarownosci.eu

Tristan Woźniak
Tydzień Równości

Mail:
tristan.wozniak@paradarownosci.eu