Kontakt


Julia Maciocha
Prezeska Fundacji
Kontakt dla mediów

Mail: julia.maciocha@paradarownosci.eu

Helena Gil
Koordynacja wolontariatu

Mail:
helena.gil@paradarownosci.eu

Andrzej Słodyczka
Social Media
IT

Mail:
andrzej.slodyczka@paradarownosci.eu

Rekrutacja osób fotografujących

Wiktoria Brylińska
wiktoria.brylinska@paradarownosci.eu

Rekrutacja wolontariatu:

Zosia Szostak
zofia.szostak@paradarownosci.eu

Imprezy

Katarzyna Woźny
katarzyna.wozny@paradarownosci.eu