Historia w kolorach tęczy // Story in the colors of the rainbow


[ENGLISH BELOW]

Zapraszamy na pierwszą wystawę Klubu Historycznego LGBTQIA FEM, na której pokażemy mniej znane materiały archiwalne dotyczące życia naszej społeczności, udostępnimy fragmenty wywiadów starszych aktywistek/aktywistów. Chcemy pokazać , że pomimo braku osiągnięcia najistotniejszych postulatów politycznych, nie stoimy w miejscu, a dostrzeżenie tej perspektywy historycznej wpływa na nasze przekonania o skuteczności działań, jakie są podejmowane na rzecz osób LGBT+ oraz daje nadzieję na lepszą przyszłość. Wystawa ma charakter „wycinkowy” i zawiera prezentację pierwszych zebranych przez nas zasobów archiwalnych i nagrań audio/video.

————–

We invite you to the first exhibition of the LGBTQIA FEM Historical Club, where we will show you some of the lesser known archival materials on the life of our community, and we will share some of the interviews with older activists / activists. We want to show that, despite the absence of the most important political demands, we are not standing still, and seeing this historical perspective influences our beliefs about the effectiveness of the LGBT + activities and hopes for a better future. The exhibition is „clipping” and includes the presentation of the first archives and audio / video recordings we have collected.