Komitet Honorowy


Czym jest Komitet Honorowy? Do tego grona zaprosić chcemy wybitne osoby świata sztuki, polityki, mediów i nie tylko. Osoby, które przyczyniły się do wzrostu szacunku dla mniejszości w Polsce i dla których idea równości nie jest tylko pustym frazesem, ale pomysłem na życie. Naszym celem jest zgromadzenie różnych osób, które łączy umiłowanie dla wartości takich jak równość, tolerancja i otwartość. Wierzymy, że udział tych ludzi w Komitecie Honorowym Parady Równości sprawi, że jeszcze więcej osób przychylniej spojrzy na naszą walkę.