BARBARA NOWACKA

BARBARA NOWACKA

BARBARA NOWACKA

Feministka, polityczka, działaczka ruchów lewicowych, społecznych i kobiecych. Z wykształcenia jest informatyczką, ukończyła także studia z zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania. Jest Kanclerzem Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Aktywność społeczną rozpoczęła w 1993 jako wolontariuszka w Telefonie Zaufania dla Kobiet, założonym przez Federację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. W 1997 r. wstąpiła do Federacji Młodych Unii Pracy (FMUP), a w 2001 r. do Unii Pracy. Od 2000 r. była wiceprzewodniczącą FMUP – odpowiadając początkowo za kontakty z mediami, a później za sprawy międzynarodowe. Uczestniczyła w protestach antywojennych przeciw wojnie w Jugosławii, Iraku, Afganistanie. Była jedną z koordynatorek (z ramienia FMUP) marszu alterglobalistycznego w 2004 r. w Warszawie. W latach 2001-2006 reprezentowała FMUP w ECOSY (European Community Organization of Socialist Youth), organizacji młodzieżowej Partii Europejskich Socjalistów. Przez blisko 2 lata kierowała Grupą Feministyczną ECOSY. Reprezentowała Unię Pracy w „Coordinating Team” Partii Europejskich Socjalistów. Była delegatką na kongres PES. W 2005 r. została współzałożycielką organizacji „Młodzi Socjaliści”. W 2014 roku wstąpiła do partii Twój Ruch, od czerwca 2015 r. jest jej współprzewodniczącą. W październiku 2015 r. stanęła na czele Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni. W roku 2011, wspólnie z najbliższymi założyła Fundację im. Izabeli Jarugi-Nowackiej, która kontynuując misję patronki, działa na rzecz ochrony i promocji praw człowieka oraz debaty publicznej i polityki wspartej  na szacunku dla praw i wolności wszystkich ludzi bez względu na płeć, wiek, rasę i pochodzenie etniczne, światopogląd, status ekonomiczny, stan zdrowia, i orientację seksualną. Barbara Nowacka pełni funkcję wiceprezeski Zarządu Fundacji. Wolność, równość i sprawiedliwość społeczna to wartości, które Barbara Nowacka wyniosła z domu rodzinnego i którym pozostaje wierna. Realizując je w życiu prywatnym, wspólnie z partnerem Maciejem podjęli decyzję o odłożeniu legalizacji ich związku do czasu, kiedy wszyscy ludzie w Polsce, bez względu na ich orientację seksualną uzyskają możliwość prawnego uznania swoich związków.