KATARZYNA PIEKARSKA

KATARZYNA PIEKARSKA

KATARZYNA PIEKARSKA

W 1986 ukończyła Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, następnie studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała uprawnienia radcy prawnego. W 1986 przystąpiła do Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a w 1990 do ROAD. Później należała do Unii Demokratycznej, z listy której po raz pierwszy została posłanką w 1993. W trakcie kadencji za namową Leszka Millera przeszła z Unii Wolności do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 1997 pełniła funkcję wiceministra w MSWiA. W 1997, 2001 i 2005 uzyskiwała mandat poselski z ramienia SLD w okręgu warszawskim. W Sejmie IV kadencji pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Od 6 marca 2004 do 29 maja 2005 była wiceprzewodniczącą Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W wyborach prezydenckich w 2005 zajmowała stanowisko szefowej sztabu wyborczego kandydata na prezydenta Włodzimierza Cimoszewicza. W przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 bez powodzenia ubiegała się o reelekcję z listy Lewicy i Demokratów. 18 maja 2008 została przewodniczącą SLD w województwie mazowieckim. 1 czerwca tego samego roku została wiceprzewodniczącą SLD. W wyborach samorządowych w 2010 uzyskała mandat radnej sejmiku województwa mazowieckiego. Startowała także w wyborach parlamentarnych w 2011 z pierwszego miejsca listy SLD w okręgu podwarszawskim, kolejny raz nie uzyskała mandatu poselskiego. 14 kwietnia 2012 bez powodzenia ubiegała się o ponowny wybór na stanowisko przewodniczącej mazowieckiego SLD, a dwa tygodnie później przestała być wiceprzewodniczącą partii. Przewodniczy stowarzyszeniu „Młode Kobiety w Polityce”, była wiceprezesem Polskiego Czerwonego Krzyża.