PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ

PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ

PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ

Radna m.st. Warszawy w kadencji 2006-2010 oraz w obecnej kadencji 2010-2014, Wiceprzewodnicząca Klubu Radnych SLD w Radzie m.st. Warszawy. Była przewodnicząca Federacji Młodych Socjaldemokratów „FMS”, młodzieżówki SLD, a obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącej Rady Krajowej SLD. W swojej działalności zajmuje się w szczególności tematyką edukacji (jest wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy), wykluczenia społecznego (Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologii), równouprawnienia, równego dostępu do edukacji, walki z dyskryminacją, oraz problemów z jakimi na co dzień spotyka się młodzież. W warszawskim samorządzie walczy m.in. o większą dostępność Warszawiaków i Warszawianek do publicznych żłobków i przedszkoli, o zrównoważony budżet m.st. Warszawy dostosowany do socjalnych potrzeb mieszkańców (Komisja Budżetu i Finansów), o równouprawnienie i tolerancję również w ramach warszawskich urzędów, o darmowy, bezprzewodowy internet dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek Warszawy bez względu po jakiej stronie Wisły mieszkają. Zarówno w zeszłym roku jak i w 2012 zasiadała w Komitecie Parady Równości.