PROF. DR HAB. JACEK KOCHANOWSKI

PROF. DR HAB. JACEK KOCHANOWSKI

PROF. DR HAB. JACEK KOCHANOWSKI

Ur. 27 maja 1973 roku. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany socjologii, zajmuje  się m. in. badaniami gender/queer, performatyką, studiami postkolonialnymi. Obecnie jest kierownikiem Ośrodka Badań Społecznych nad Seksualnością ISNS UW Oraz członkiem Rektorskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji na UW. Jego najnowsza książka poświęcona jest nienormatywności seksualnej („Socjologia seksualności. Marginesy”, PWN). Obecnie jego badania koncentrują się na problematyce reprezentacji płci i seksualności w teatrze, kinie i sztukach performatywnych. Był współzałożycielem Kampanii Przeciw Homofobii, jest członkiem honorowym tej organizacji. Przewodniczący Rady Fundacji Równość.org.pl. Członek-założyciel Stowarzyszenia Społeczeństwo FAIR Anny Grodzkiej. Jako ekspert w zakresie problematyki społecznej dyskryminacji osób nieheteroseksualnych współpracuje m. in z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.