PROF. JAN MAREK HARTMAN

PROF. JAN MAREK HARTMAN

PROF. JAN MAREK HARTMAN

Ur. 18 marca 1967 we Wrocławiu – w 1990 ukończył studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1990–1994 był doktorantem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie następnie rozpoczął pracę jako asystent. W 1995 roku został adiunktem Zakładu Filozofii Medycyny Collegium Medicum UJ (przekształconego następnie w Zakład Filozofii i Bioetyki). W 2004 objął stanowisko kierownika tej jednostki. Stopień doktora habilitowanego uzyskał również na Wydziale Filozoficznym UJ w 2001. W 2008 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych, a następnie objął stanowisko profesora UJ. W latach 2005–2008 był profesorem Akademii Humanistycznej w Pułtusku, w 2008 został profesorem Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, gdzie pracował do 2011 r. W pracy naukowej zajmuje się metafilozofią, filozofią polityki, etyką i bioetyką. W 2009 otrzymał nagrodę Grand Press w kategorii publicystyka. Należał do Unii Wolności. W latach 2002–2011 był wiceprezesem Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Akademickiego, a w latach 2003–2011 był członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. W latach 2007–2013 był członkiem (w tym od 2010 – wiceprezesem) B’nai B’rith Polska. W latach 2009–2010 był członkiem Zespołu ds. Etyki w Nauce przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W październiku 2013 wstąpił do partii Twój Ruch (był inicjatorem jej powołania), gdzie objął stanowisko przewodniczącego krajowej rady politycznej. W 2013 został koordynatorem Europy Plus w województwie małopolskim. W wyborach do europarlamentu w 2014 został kandydatem z pierwszego miejsca na małopolsko-świętokrzyskiej liście komitetu wyborczego Europa Plus Twój Ruch.