PROF. MONIKA PŁATEK

PROF. MONIKA PŁATEK

PROF. MONIKA PŁATEK

Dr hab. Prof. UW Monika Płatek kieruje Zakładem Kryminologii i wykłada na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, w Instytucie Prawa Karnego. Specjalizuje się w porównawczym prawie karnym, jurysprudencji feministycznej, w prawie karnym wykonawczym, penitencjarystyce i w kryminologii. Wykłada także na podyplomowych gender studies w Polskiej Akademii Nauk. Jest m.in. stypendystką Fulbrighta. Zainicjowała i prowadziła w latach 1995-2007 na wydziale prawa zajęcia kliniczne z „Prawo na co dzień”. Jest współtwórczynią i członkinią Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej. Jest członkinią Rady Programowej Kongresu Kobiet oraz. członkinią Europejskiego Instytutu Równości Gender w Wilnie. Jest także członkinią Komitetu Nauk Prawnych, Polskiej Akademii Nauk. W 2012 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, za zasługi w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. W roku 2013 została uhonorowana nagrodą Okularów Równości w kategorii: Prawa Kobiet i Przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu płci. W 2014 roku otrzymała Europejską Nagrodę Tolerancji przyznawaną przez Lambdę Warszawa i Kampanię Przeciw Homofobii [Polska], MANEO [Niemcy] i SOS-Homophobie [Francja] w uznaniu działań antyhomofobicznych i przeciwstawiających się mowie nienawiści w Europie. Współpracuje jako ekspertka z Sejmem, Radą Europy i OBWE.