ROBERT BIEDROŃ

ROBERT BIEDROŃ

ROBERT BIEDROŃ

Ur. 13 kwietnia 1976 roku – absolwent politologii i nauk społecznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ukończył również Szkołę Liderów Politycznych i Społecznych oraz Szkołę Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Przez wiele lat współpracował jako konsultant kilkunastu organizacji praw człowieka w Polsce i za granicą. Był członkiem Rady Programowo-Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, doradcą wicepremier Izabeli Jarugi-Nowackiej. Jest ekspertem unijnym w sprawach antydyskryminacyjnych. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i wieloletnim prezesem Kampanii Przeciw Homofobii – ogólnopolskiej organizacji prawoczłowieczej. Od 2009 r. był prezesem Instytutu Podkarpackiego zajmującego się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Jest także przewodniczącym rady Fundacji „Trans-fuzja”, członkiem rady stowarzyszenia „Pracownia Różnorodności” oraz Fundacji im. Izabeli Jarugi Nowackiej. Należy do rady konsultacyjnej LGBTI Initiative przy Open Society Foundation w Budapeszcie. 9 października 2011 roku został wybrany na posła z listy Twojego Ruchu. Jest wiceprzewodniczącym klubu poselskiego Twojego Ruchu. Był wiceprzewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. Aktualnie piastuje urząd Prezydenta Słupska.