Due to an epidemiological threat, the Equality Parade was canceled. Read the statement

Miasteczko & Tydzień Równości

Miasteczko Równości (Town of Equality)

The full offer and registration link will be added on 21th March, 2020.

Tydzień Równości (Equality Week)

Event registration in Equality Week will start on 6th April, 2020.