Kontakt

PREZESKA FUNDACJI | MEDIA | SPONSORZY
Julia Maciocha

Email: julia.maciocha@paradarownosci.eu

PRZEWODNIK
Aleksandra Wasążnik

Email: aleksandra.wasaznik@paradarownosci.eu

KOORDYNACJA GRUP I POJAZDÓW
Helena Gil

Email: helena.gil@paradarownosci.eu

WSPÓŁPRACA Z AMBASADAMI I DYPLOMATAMI
Marta Traczyk

Email: marta.traczyk@paradarownosci.eu

IT
Michał Orzyłowski

Email: michal.orzylowski@paradarownosci.eu

WOLONTARIAT
Ola Opońska

Email: ola.oponska@paradarownosci.eu

FINANSE I ADMINISTRACJA
Zuzanna Ciesielska

Email: zuzanna.ciesielska@paradarownosci.eu