List poparcia od ambasad

Aż 46 ambasadorów i przedstawicieli innych placówek dyplomatycznych wspierają polską społeczność LGBTQ!

Z radością publikujemy treść listu podparcia, napisanego w tym roku pod kierownictwem Ambasady Stanów Zjednoczonych, i ogromnie dziękujemy za wsparcie!

List otwarty ambasadorów Argentyny, Australii, Austrii, Belgii, Chile, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Grecji, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Izraela, Kanady, Litwy, Luksemburga, Malty, Meksyku, Niderlandów, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, San Marino, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch, a także Przedstawiciela Generalnego Rządu Flandrii, Administrator Generalnej Wallonie-Bruxelles International i Przedstawiciela Rządu Regionu Stołecznego Brukseli oraz Dyrektora Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce, reprezentantów Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce, Dyrektora Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Sekretarza Generalnego Wspólnoty Demokracji oraz Dyrektor Regionalnej Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. 

Sporządzenie niniejszego listu koordynowała Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce. 

Z okazji Miesiąca Dumy chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają społeczność gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych, queer i interpłciowych (LGBTQI+) oraz innych mniejszości w Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami. 

W tym celu wyrażamy uznanie dla działań organizatorów marszów równości w Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gnieźnie, Gorzowie Wielkopolskim, Gryfinie, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Miliczu, Olsztynie, Opolu, Pile, Płocku, Poznaniu, Rzeszowie, Sanoku, Słubicach, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. 

W tym roku doceniamy również wkład społeczności LGBTQI+ we wspieranie osób uciekających przed wojną na Ukrainie jako integralnej części polskiego społeczeństwa. Uznajemy przyrodzoną i niezbywalną godność każdej jednostki, zgodnie z treścią Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Szacunek dla tych fundamentalnych praw, zawartych również w zobowiązaniach OBWE oraz obowiązkach i standardach Rady Europy i Unii Europejskiej, jako wspólnot praw i wartości, zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich swoich obywateli przed przemocą i dyskryminacją oraz do zapewnienia im równych szans. Aby to umożliwić, a w szczególności, aby bronić społeczności wymagających ochrony przed słownymi i fizycznymi atakami oraz mową nienawiści, musimy wspólnie pracować na rzecz niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji. Dotyczy to szczególnie obszarów takich jak edukacja, zdrowie, kwestie społeczne, obywatelstwo, administracja publiczna oraz uzyskiwanie oficjalnych dokumentów.

Wyrażamy uznanie dla ciężkiej pracy społeczności LGBTQI+ i innych społeczności w Polsce i na całym świecie, jak również dla pracy wszystkich ludzi, których celem jest zapewnienie przestrzegania praw osób LGBTQI+ oraz innych osób stojących przed podobnymi wyzwaniami, a także zapobieganie dyskryminacji, w szczególności tej motywowanej orientacją seksualną czy tożsamością płciową. Prawa człowieka są uniwersalne i wszyscy, w tym osoby LGBTQI+, mają prawo w pełni z nich korzystać. Jest to kwestia, którą wszyscy powinni wspierać.


Podpisano: 

J.E. Ana María Ramírez, Ambasador Republiki Argentyny 
J.E. Lloyd Brodrick, Ambasador Australii 
J.E. Andreas Stadler, Ambasador Austrii 
J.E. Luc Jacobs, Ambasador Królestwa Belgii 
J.E. Julio Bravo Yubini, Ambasador Chile 
J.E. Petros Nacouzis, Ambasador Republiki Cypryjskiej 
Pani Milena Mumin, Chargé d’Affaires a.i., Ambasada Czarnogóry 
J.E. Jakub Dürr, Ambasador Republiki Czeskiej 
J.E. Ole Toft, Ambasador Królestwa Danii 
J.E. Martin Roger, Ambasador Republiki Estońskiej 
J.E. Juha Ottman, Ambasador Finlandii 
J.E. Frédéric Billet, Ambasador Francji 
J.E. Michael-Efstratios C. Daratzikis, Ambasador Republiki Greckiej 
Pan Agustín Anguera, Chargé d’Affaires, Ambasada Królestwa Hiszpanii 
J.E. Emer O’Connell, Ambasador Irlandii 
J.E. María Erla Marelsdóttir, Ambasador Islandii 
J.E. Yacov Livne, Ambasador Izraela 
J.E. Leslie Scanlon, Ambasador Kanady 
J.E. Eduardas Borisovas, Ambasador Republiki Litewskiej 
J.E. Paul Schmit, Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga 
J.E. Marisa Farrugia, Ambasador Republiki Malty 
J.E. Juan Sandoval Mendiolea, Ambasador Meksyku 
J.E. Daphne Bergsma, Ambasador Królestwa Niderlandów 
J.E. Arndt Freytag von Loringhoven, Ambasador Niemiec 
J.E. Anders Eide, Ambasador Królestwa Norwegii 
J.E. Alana Hudson, Ambasador Nowej Zelandii 
J.E. Luís Cabaço, Ambasador Portugalii
J.E. NJ Mngomezulu, Ambasador Republiki Południowej Afryki 
J.E. Dario Galassi, Ambasador San Marino 
J.E. Božena Forštnarič Boroje, Ambasador Słowenii 
J.E. Mark Brzezinski, Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki 
J.E. Jürg Burri, Ambasador Szwajcarii 
J.E. Stefan Gullgren, Ambasador Szwecji 
J.E. Andrii Deshchytsia, Ambasador Ukrainy 
J.E. Aldo Amati, Ambasador Włoch J.E. Anna Clunes, Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
Pan Matteo Mecacci, Dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE 
Pani Marzenna Guz-Vetter, p.o. Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce 
Pan Witold Naturski, Dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce 
Pan Marin Din Kajdomcaj, Przedstawiciel Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce 
Pan Thomas Castrel, Przedstawiciel Generalny Rządu Flandrii 
Pani Pascale Delcomminette, Administrator Generalny Wallonie-Bruxelles International, Biuro Walonii-Brukseli w Warszawie 
Pan Nicolas Neve, Przedstawiciel Rządu Regionu Stołecznego Brukseli 
Pan Thomas E. Garrett, Sekretarz Generalny Wspólnoty Demokracji 
Pani Livia Styp-Rekowska, Szefowa Misji Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w Polsce 
Pani Elisabetta Falcetti, Dyrektor Regionalna na Europę Centralną i Kraje Bałtyckie, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju