Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne Parada Równości została odwołana. Zapoznaj się z oświadczeniem

Oświadczenie ws. zakazu organizacji I Marszu Równości w Lublinie

Oświadczenie podmiotów organizujących Marsze i Paradę Równości w związku z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Lublinie o podtrzymaniu zakazu I Marszu Równości w Lublinie, nr sprawy I Ns 347/18.

My, jako stowarzyszenia, fundacje i grupy nieformalne organizujące Marsze i Paradę Równości w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Częstochowie, Opolu, Rzeszowie, Toruniu, Łodzi, Katowicach, Szczecinie oświadczamy, że wszystkie organizowane przez nas zgromadzenia były bezpieczne. Każde z naszych zgromadzeń było pokojowe, nigdy nie zostało wcześniej rozwiązane z powodu zagrożenia bezpieczeństwa. Sąd Okręgowy w Lublinie, jako zasadnicze powody rozstrzygnięcia sprawy, powołał się na domniemanie zagrożenia podczas organizowanych przez nas zgromadzeń. Domniemania te nie mają pokrycia w faktach.

Nigdy w historii organizowanych przez nasze stowarzyszenia marszów i parad nie doszło do zagrożenia życia lub zdrowia. Osoby uczestniczące w naszych pokojowych zgromadzeniach są bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia dla osób postronnych. Ponadto, nigdy w historii organizowanych przez nas zgromadzeń nie doszło do zniszczeń mienia publicznego oraz prywatnego. Nigdy nie otrzymaliśmy z urzędów naszych miast wezwań do wypłaty odszkodowań lub pokrycia strat.  

Jako organizatorzy i organizatorki Marszów i Parady Równości w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Częstochowie, Opolu, Rzeszowie, Toruniu, Łodzi, Katowicach, Szczecinie nie zgadzamy się by fałszywe przypuszczenia dotyczące organizowanych przez nas zgromadzeń były wymówką podtrzymującą zakaz I Marszu Równości w Lublinie.

W odniesieniu do wcześniejszych stanowisk Trybunału Konstytucyjnego do wyroku z dnia z dnia 18 stycznia 2006 r. (K 21/05) oraz stanowiska Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w wyroku z dnia 23 lutego 2017 r. p (I ACz 232/17) wskazujemy, że to na organach władzy publicznej ciąży obowiązek zapewnienia ochrony organizatorom i uczestnikom zgromadzeń. Zapewnienie ochrony przez władze publiczne jest realnym gwarantem wolności zgromadzeń. Oczywiście także do naszych obowiązków, jako organizatorów i organizatorek zgromadzeń należy zapewnienie bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w naszych marszach. Dlatego z własnej woli powołujemy służby porządkowe, choć nie jest to obowiązkowe i przede wszystkim odbywamy z policją i wydziałem bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego szereg spotkań, na których omawiamy kwestie ochrony naszych zgromadzeń.

Organizujemy Marsze i Paradę Równości w oparciu o art. 57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który „każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich”. Wolność zgromadzeń jest podstawą demokracji, w której uczestniczą także grupy mniejszościowe.

Jesteśmy przekonani i przekonane, że organizatorzy i organizatorki I Marszu Równości w Lublinie są świadomi swoich obowiązków, oraz że podjęli szereg starań, by planowane na 13. października zgromadzenie było bezpieczne. Potrzebują do tego współpracującej policji oraz przychylnych władz miasta.

Podpisani organizatorzy i organizatorki Marszów i Parady Równości:

Kultura Równości, Wrocław

Komitet Organizacyjny Marszu Równości, Rzeszów

Fundacja Wolontariat Równości, Warszawa

Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado, Trójmiasto

Stowarzyszenie Queerowy Maj, Kraków

Tęczowe Opole

Tęczowa Częstochowa

Stowarzyszenie Tęczówka, Katowice

Stowarzyszenie Lambda Szczecin

Stowarzyszenie Fabryka Równości, Łódź

Stowarzyszenie Grupa Stonewall, Poznań

Grupa Organizacyjna Marszu Równości w Toruniu