Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne Parada Równości została odwołana. Zapoznaj się z oświadczeniem

Stanowisko Koalicji Równych Szans ws. strajku RON

Fundacja Wolontariat Równości jako organizacja członkowska Koalicji Równych szans podpisała stanowisko w przedmiocie strajku osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Treść oświadczenia dostępna jest tutaj.